Σταματόπουλος Θεόδωρος
Καθηγητής Οικονομικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Αρχαίος Ελαιώνας, Π.Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω 12241, Αθήνα.

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία
stamth@uniwa.gr  ή  stamth@stamatopoulos.edu.gr 

Τηλέφωνο
210-5381789

Διεύθυνση Γραφείου
Δ316
Ακαδημαϊκοί τίτλοι σπουδών

1999

Διδακτορικό δίπλωμα στα Οικονομικά. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, Ελλάδα.
Τίτλος Διατριβής: «Εξωτερικό εμπορικό ισοζύγιο, δραχμή και ΟΝΕ».
E.K.T./ΕΑΔΔ: URL https://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/11687

1987

Μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Οικονομικά. Diplôme d’Etudes Approfondie (D.E.A.) «Economie et Finances Internationales». Πανεπιστήμιο Εξ-Μασσαλίας, Γαλλία. [ Centre de  Recherche en Développement Economique et Finance Internationales (GREQAM/DEFI). Aix-Marseille University, Aix-Marseille, France].
Διπλωματική εργασία του D.E.A.: «L’Evolution de la Situation de la Drachme depuis le Flottement et dans une Perspective du Système Monétaire Européen (S.M.E.)»

1985 Πτυχίο Οικονομικών. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ, πρώην ΑΣΟΕΕ). Ελλάδα.Διδακτικά και Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Διδακτικά ενδιαφέροντα:
 • Οικονομική θεωρία και πολιτική. Οικονομικά της διεθνούς ολοκλήρωσης. Ναυτιλιακή οικονομική & χρηματοοικονομική. Επιστημονικές μέθοδοι, γνωσιολογία.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
 • Πολιτική οικονομία. Οικονομική ανάλυση, θεωρία και πολιτική. Οικονομικά της διεθνούς ολοκλήρωσης. Ναυτιλιακή Οικονομική & Χρηματοοικονομική. Ιστορία οικονομικής σκέψης – θεωριών, Φιλοσοφία οικονομικών σχέσεων.Δημοσιεύσεις

2024a

Financial Fragility and Public Social Spending: Unraveling the Endogenous Nexus

Journal of Risk and Financial Management2024, 17(6), 235; 
https://doi.org/10.3390/jrfm17060235 
with D. Kyriakopoulos, and J. Yfantopoulos.

2023a

Digital Transformation, Strategic Resilience, Cyber Security and Risk Management:
Volume 111B. Subject: Accounting & financeFinancial risk/company failureRisk management/analysis. 
DOI 10.1108/S1569-37592023111B.

Publication date 2023-09-28. Book series: Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis. Editors
Simon Grima; Eleftherios Thalassinos; Graţiela Georgiana Noja; Theodore V. Stamatopoulos; Tatjana Vasiljeva; Tatjana Volkova
. Series copyright holder Emerald Publishing Limited. ISBN 978-1-80455-262-9. eISBN 978-1-80455-261-2. Book series ISSN 1569-3759.

2022b

Social Security Payments and Financialization: Lessons from the Greek Case.
Journal of Risk and Financial Management, 2022, 15(12), 615. DOI: 10.3390/jrfm15120615
with D. Kyriakopoulos, and J. Yfantopoulos.

2022a

Cash Holdings in the Global Hotel Industry: Do Managers Act with Bounded Rationality when they cannot Find Optimal Solutions? 
Contemporary Economicspp. 443-459. DOI: 10.5709/ce.1897-9254.493.

2021

Public Debt and Economic Growth: A Review of Contemporary Literature.
With N.Filippakis.
South-Eastern Europe Journal of Economics, 19(1): 33-50.

2018

Is there a non-linear relationship of market value with cash and ownership?,
with S.Arvanitis, and D.Terzakis,
SPOUDAI - Journal of Economics and Business, 68 (1): 3-25.

2017

Cash and Ownership on Firms’ Market Value: Evidence from Greek Panel Data.
With S.Arvanitis, and M.Hatzimarkaki,
International Journal of Economics and Business Administration, 5 (1): 70-91. DOI: 10.35808/ijeba/120 

2016

The risk of the sovereign debt default: the Eurozone crisis 2008-2013.
With S.Arvanitis, and D.Terzakis,
Applied Economics, 49 (38): 3782-3796. https://doi.org/10.1080/00036846.2016.1267851

2015d

The Trilemma and the Eurozone: A Pre-announced Tragedy of the Hellenic Debt Crisis.
with E.I.Thalassinos,
International Journal of Economics and Business Administration, 3 (3): 27-40. DOI: 10.35808/ijeba/77 

2015c

The European Sovereign Debt Crisis and the Role of Credit Swaps
With E.I.Thalassinos and P.E.Thalassinos, 
Chapter book in The WSPC Handbook of Futures Markets (eds) A.G.Malliaris and W.T.Ziemba, in memory of Late Merton H. Miller (Nobel 1990) World Scientific Handbook in Financial Economic Series Vol. 5, Chapter 20, pp. 605-639. ISBN: 978-981-4566-91-9, (DOI: 10.1142/9789814566926_0020).

2015b

On the Inhuman Act of Tax Evasion: Is there a Progress in Economic Scientific Knowledge?,
With D.Terzakis and S.Vrontaki,
International Journal of Business, Humanities and Technology, 5 (3): 66-80.
Also available at SSRN https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2710325

2015a

Corporate Governance in Shipping: an Overview,
With E.N.Giannakopoulou and E.I.Thalassinos,
Maritime Policy and Management 43 (1): 19-38. https://doi.org/10.1080/03088839.2015.1009185

2012

Dynamic Approach of Capital Structure of European Shipping Companies,
with S.Arvanitis, I.Tzigkounaki and E.Thalassinos,
International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research, 5 (3): 33-63.

2011

Gender Wage Gap: Evidence from the Hellenic Maritime Sector 1995-2002,
with S.Arvanitis and E.Thalassinos,
European Research Studies Journal XIV (1): 93-104. DOI: 10.35808/ersj/313 

2010

Exchange rate pass-through, exchange rate disconnect and exchange rate regimes,
with Harilaos F. Harissis,
Applied Economics Letters, 17 (7): 717-722.   https://doi.org/10.1080/17446540802298050

2003

Hellenic Export Prices and European Monetary Integration, 1970-1995,
81eme Colloque International de l’Association d’Econometrie Appliquee (AEA) «Taux de Change – Exchange Rates»,
Marseille, 2003 March 6 & 7, France.
Proceedings in CD and on the AEA.

2001b

Globalization and Capital Markets,
with H.F.Harissis,
International Conference “Globalization: Illusions and Reality,
University of Piraeus, 30/11 – 1/12/2001, Piraeus.
Proceedings pp. 285-298.

2001a

Trade Balance and Exchange Rate for a Small Open Economy during the EMS: The Hellenic Case 1983:01-1995:12»,
European Research Studies Journal, IV (3-4): 121-139. DOI: 10.35808/ersj/68

2000

«Prices and Exchange Rate of Hellenic Drachma (GRD), during 1981-1995: Are they Dependent on those of EU-partners?»
European Research Studies Journal, III (1-2): 105-121. DOI: 10.35808/ersj/44

1999

Hellenic Export Prices and Cointegration,
12th Hellenic Conference in Statistics, Greek Statistical Institute,  
Spetses island, Greece, 15-18 April 1999,
Proceedings pp. 516-530.

1997

Short Run Exchange Rates Forecasting: The Case of GRD/USD,
with H.F.Harissis,
Bulletin of the University of Piraeus, Department of Maritime Studies, Essays in Honor of Late Professor Β.Ν.Metaxas, pp.559-574.

1993b

Modeling stock prices of the banking sector in the Athens Stock Exchange,
(with S.H.Arvanitis and H.F.Harissis),
International Symposium in Applied Economics,
University of Piraeus, Piraeus, Greece, 2-4/6/1993.
Proceedings Vol. I. pp. 333-349.

1993a

Forecasting Stock Market Expenditures Using the Dynamic Generalized Linear Expenditure System,  
with D.Terzakis and D.Tserkezos,
6th International Symposium on Applied Stochastic Models and Data Analysis,
Chania, Crete, Hellas, 3-6/5/1993,
Proceedings Vol. II, pp. 949-66.
Συνέδρια

2023

"Financial fragility hypothesis and social security systems: what have we learned from the paradigmatic Greek case?",
with D. Kyriakopoulos and J. Yfantopoulos.
Hybrid International Conference on Applied Business and Economics (ICABE),
The Department of Economics, Aristotle University of Thessaloniki, 18-20/10/2023. 
Conference Program.

2022b

"Social Secutiy Payments and Financialization: Lessons from the Greek case.",
with D. Kyriakopoulos and J. Yfantopoulos.
Hybrid International Conference on Applied Business and Economics (ICABE),
hosted by the University of Malta, Malta, and co-organized with the International Strategic Management Association, 20-22/10/2022. 
Conference Program.

2022a

"On the problem of choosing a method of procuring infrastructure assets and services: a literature review on Public-Private Partnerships",
with D. Papadomanolakis.
Hybrid International Conference on Applied Business and Economics (ICABE),
hosted by the University of Malta, Malta, and co-organized with the International Strategic Management Association, 20-22/10/2022. 
Conference Program.

2021b

Twin Deficits Hypothesis Reviseted: Economic Policy Lessons for the Fragility of the EMU”,
virtual International Conference on Applied Business and Economics (ICABE),
hosted by the William Paterson University of New Jersey, USA, and co-organized with the University of West Attica, Athens, Greece and the International Strategic Management Association, 3-5/11/2021. 
Conference Program.

2021a

The Economics without Philosophy make no sense”,
virtual International Conference on Applied Business and Economics (ICABE),
hosted by the William Paterson University of New Jersey, USA, and co-organized with the University of West Attica, Athens, Greece and the International Strategic Management Association, 3-5/11/2021. 
Conference Program.

2020b

"CASH HOLDINGS IN THE GLOBAL HOTEL INDUSTRY”,
virtual International Conference on Applied Business and Economics (ICABE),
University of Szczecin, Poland, 7-9/10/2020.
Conference Program.

2020a

Public Debt and Economic Growth: a Contemporary Literature Review”,
(with N.Filippakis), 
virtual International Conference on Applied Business and Economics (ICABE),
University of Szczecin, Poland, 7-9/10/2020.
Conference Program.

2019

Economic Policy Uncertainty and Cash Holdings in Shipping 2001-2017”, 
International Conference on Applied Business and Economics (ICABE),
Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Macedonia, Hellas (Greece), 21-23/10/2019,
Conference Program. Proceedings.

2016d

"Profitability, Cash Holdings and Ownership Concentration: Evidence from Greek Panel Data",
(with M.Chatzimarkaki, S.Arvanitis, and D.Terzakis),
International Conference on Enterprise Systems Accounting and Logistics (ICESAL), Athens, Hellas (Greece), 30-31/5/2016.
Conference Program.

2016c

"Corporate cash holdings and firm value: Evidence from Greek Panel Data" ,
(with E.Chronakis, S.Arvanitis, and D.Terzakis),
International Conference on Enterprise Systems Accounting and Logistics (ICESAL), Athens, Hellas (Greece), 30-31/5/2016.
Conference Program.

2016b

"Ownership Concentration and Dividend Policy: Evidence from Greek Panel Data" ,
(with M.Kostaki, S.Arvanitis, and D.Terzakis),
International Conference on Enterprise Systems Accounting and Logistics (ICESAL), Athens, Hellas (Greece), 30-31/5/2016.
Conference Program.

2016a

"Capital and Ownership Structure over Corporate Growth: Evidence from Greek Panel Data" ,
(with E.Koukoulas, S.Arvanitis, and D.Terzakis),
International Conference on Enterprise Systems Accounting and Logistics (ICESAL), Athens, Hellas (Greece), 30-31/5/2016.
Conference Program.

2014b

«Endogeneity and the Dynamics of Credit Default Swaps: Empirical Evidence for the Eurozone Sovereign Debt Crisis 2008-2013»,
(with S.H.Arvanitis and E.I.Thalassinos), 
The Athenian Policy Forum, Toronto, Canada, 13-14/06/2014.
Conference Program.

2014a

«Sticky Cost Behavior in Small, Medium and Large Firms in Greece», 
(with S.H.Arvanitis), 
The Athenian Policy Forum, Toronto, Canada, 13-14/06/2014.
Conference Program.

2013

«Market Pricing of Sovereign Risk in the Euro-Area: Self-fulfilling Expectations, Credit Rating Agencies, and Asymmetries»,
(with S.H.Arvanitis and E.I.Thalassinos), 
International Conference on Applied Business & Economics, CUNY, New York, 2-4/10/2013.
Conference Program.

2012f

«Audit Committee, External Audit and Quality of Financial Statements»,
(with E.Magripli, and C.Siriopoulos),
11th Conference of the Hellenic Finance & Accounting Association (H.F.A.A.),
Athens, Hellas (Greece), 14-15/12/2012.
Conference Program.

2012e

«Cash Conversion Cycle and Profitability: Evidence From Greek Industrial Enterprises listed on the Athens Stock Exchange»,
(with S.H.Arvanitis and D.Alexakis),
11th Conference of the Hellenic Finance & Accounting Association (H.F.A.A.)
Athens, Hellas (Greece), 14-15/12/2012.
Conference program.

2012d

«Corporate Governance in Shipping: An Overview»,
(with E.Giannakopoulou, and E.Thalassinos),
International Conference on Applied Business and Economics,
University of Cyprus, Nicosia, Cyprus, 11-13/10/2012.
Conference Program. Proceedings (only abstracts).

2012c

«Culture and Tax Evasion»,
(with S.Vrontaki, and D.Terzakis), 
International Conference on Applied Business and Economics,  
University of Cyprus, Nicosia, Cyprus, 11-13/10/2012.
Conference program. Proceedings (only abstracts).

2012b

«The Trilemma and the Eurozone: A Pre-announced Tragedy of the Hellenic Debt Crisis», 
(with E.Thalassinos), 
11th Athenian Policy Forum, Macedonia, Kassandra, Chalkidiki, Hellas (Greece), 1-3/07/2012.
Conference Program.

2012a

«Pedia-Culture and Tax Evasion: An Extensive Literature Review of the Relationship»,
(with S.Vrontaki, and D.Terzakis),
International Conference on Enterprise Systems Accounting and Logistics,
Chania, Crete, Hellas (Greece), 3-5/06/2012.
Conference Program.

2011b

«The Challenge of the Current Global Systemic Crisis: Epistemological Issues on Economics»,
International Conference on Applied Business and Economics (ICABE),
University of Piraeus, Piraeus, Hellas (Greece), 29-30/10 & 1/11/2011.
Conference Program. Proceedings (only abstracts).

2011a

Workshop Co-Chair on «Social Security Systems: Trends and Prospects after the Crisis»,
Capsis Astoria Hotel, Heraklion, Crete, Hellas (Greece), 21-22/01/2011,
organized by the MSc "Accounting and Auditing", Accounting Dept. (ex-Techonological Educational Institute (TEI) of Crete), Hellenic Mediterranean University.

2010b

«Corporate Governance, Structure and Profitability: Evidence from Hellenic Listed Firms»,
(with S.Arvanitis and D.Terzakis),
International Conference on Applied Business and Economics (ICABE),
Pedro Barrie de la Maza Foundation, in A Coruña, Spain, 9–11/09/2010.
Conference Program. Proceedings (only abstracts).

2010a

«Gender Wage Gap»,
(with S.Arvanitis and D.Terzakis),
International Conference on Applied Business and Economics (ICABE),
Pedro Barrie de la Maza Foundation, in A Coruña, Spain, 9–11/09/2010.
Conference Program. Proceedings (only abstracts).

2009

"Measuring Exchange Rate Pass-Through for a Candidate Country of the Eurozone",
2nd International Conference: Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences. T.E.I. of Athens, Athens, Hellas (Greece), 25-27 of May 2009.
Proceedings.

2008b

«Exchange Rate Pass-Through and Exchange Rate Regimes»,
(with H.F.Harissis),
7th European Economic and Finance Society Annual Conference (EEFS)
University of Economics, Prague, Czech Republic, 22-25/5/2008.
Conference Program.

2008a

« Gender Wage Gap: Evidence from the Hellenic maritime sector 1995-2002»,
(with S.Arvanitis and E.Thalassinos),
Eastern Economic Association Boston Park Plaza Hotel, Boston, USA, 7-9/3/2008.
Conference Program.

2007c

«Exchange Rate Pass-Through and Managed Float: Revised Estimations»,
(with H.F.Harissis),
6th Annual Conference of Hellenic Finance and Accounting Association,
University of Patras, Hellas (Greece), 14-15 December 2007.
Conference Program.

2007b

« Decomposing Gender Wage Gap in Hellenic Tourism Industry »,
(with S.H.Arvanitis),
International Conference on Applied Business & Economics (ICABE),
University of Piraeus, 4-6 October 2007, Hellas (Greece).
Conference program. Proceedings (only abstracts) pp. 56.

2007a

«Exchange Rate Pass-Through and Managed Float in a Small Open Economy»,
(with H.F.Harissis),
International Conference on Applied Business & Economics (ICABE),
University of Piraeus, 4-6 October 2007, Hellas (Greece).
Conference program. Proceedings (only abstracts) pp. 57
Πανεπιστημιακά εγχειρίδια & Επιστημονικές εκδόσεις

2022 Guest Editor Journal of Risk and Financial Management, special issue "The Financialization Paradigm: Trends and Prospects"
2021 Guest Editor Journal of Risk and Financial Management, special issue "Recent Developments in Risk and Financial Management, Economic Methods, Financialization and Commercialization of Risk"
2020 Editor, International Journal of Finance, Insurance and Risk Management
2020 Editor International Journal of Economics and Business Administration 
1998 Θαλασσινός, Ε., και Θ. Β. Σταματόπουλος, Διεθνή Οικονομικά, ΑΘ.ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, Αθήνα.
1996 Θαλασσινός, Ε., Θ. Β. Σταματόπουλος και Χ. Χαρίσης, Επιχειρησιακή Στατιστική, ΑΘ.ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, Αθήνα.Επίβλεψη Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

2021-22Χ

Λιτότητα και Υγεία στην Ελλάδα την Δεκαετία 2010: Συνέπειες και Προοπτικές.
Ράπτης Βασίλειος
https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/2273 

2021-22X

ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Καραγεωργίου Λάζαρος
https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/2267 

2019-20Ε

Ταμειακά διαθέσιμα και αγοραία αξία τουριστικών επιχειρήσεων.
Γρεφαλάκη Κλεάνθη
https://apothesis.lib.hmu.gr/handle/20.500.12688/10294

2019-20Χ

Λογιστική πολιτισμικής-δημιουργικής οικονομίας
Μπαλασάκη Χαρικλεια
https://apothesis.lib.hmu.gr/handle/20.500.12688/9437

2017-18Χ

Παραγωγικότητα επιχειρήσεων
Μαθιουδακης Μηνάς
https://apothesis.lib.hmu.gr/handle/20.500.12688/8493

2016-17Ε

Η τριπλή κρίση της Ευρωζώνης
Λαμπράκης Χαράλαμπος
https://apothesis.lib.hmu.gr/handle/20.500.12688/4923

2016-17Ε

Η κρίση της Ευρωζώνης: Εξωτερικό έναντι Δημοσίου Χρέους. (Unhappy families are all alike: Minskyan cycles, Kaldorian growth, and the Eurozone peripheral crises)
Μπλάφα Ευσταθία
https://apothesis.lib.hmu.gr/handle/20.500.12688/8356

2015-16Ε

Προσδιοριστικοί παράγοντες κερδοφορίας τραπεζών.
Καρρά Κωνσταντίνα
https://apothesis.lib.hmu.gr/handle/20.500.12688/8348

2014-15Ε

Έλεγχος σταθερότητας χρηματοπιστωτικού συστήματος
Βουμβουλάκης Εμμανουήλ
https://apothesis.lib.hmu.gr/handle/20.500.12688/8357

2014-15Ε

Αποτελεσματικότητα δημόσιου τομέα
Μελάκη Αγγελική
https://apothesis.lib.hmu.gr/handle/20.500.12688/5008

2014-15Ε

Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις ως παράγοντας Περιφερειακής Οικονομικής Μεγέθυνσης
Παπαδοπούλου Ζαχαραρούλα
https://apothesis.lib.hmu.gr/handle/20.500.12688/7998

2014-15Χ

Ανεπάρκεια δημοσιονομικής πολιτικής, κρίσεις και μακροοικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωζώνη
Θωμαΐδη Μαρία
https://apothesis.lib.hmu.gr/handle/20.500.12688/3

2014-15Χ

Ο έλεγχος αποδοτικότητας στο Δημόσιο Τομέα: προσεγγίσεις και θέματα που ανέκυψαν στις χώρες της Ε.Ε.
Παπάς Χριστόφορος
https://apothesis.lib.hmu.gr/handle/20.500.12688/4899

2013-14Ε

Διανεμητικές επιδράσεις της φοροδιαφυγής
Μεταξάς Γεώργιος
https://apothesis.lib.hmu.gr/handle/20.500.12688/4702

2013-14Ε

Επαναπροσδιορισμός της φτώχειας ως κίνδυνος και ευπάθεια
Χατζηγεωργίου Γεώργιος
https://apothesis.lib.hmu.gr/handle/20.500.12688/4760

2013-14Χ

Φορολογία και αναδιανομή εισοδήματος στην Ευρωζώνη
Παπαδάκη Γεωργία
https://apothesis.lib.hmu.gr/handle/20.500.12688/4860

2013-14Χ

Κοινωνική Λογιστική και Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης
Κυριακάκη Αικατερίνη
https://apothesis.lib.hmu.gr/handle/20.500.12688/4871

2013-14Χ

Μέτρηση οικονομικών επιδόσεων και κοινωνική πρόοδος
Μελαδάκης Νικόλαος
https://apothesis.lib.hmu.gr/handle/20.500.12688/6587

2012-13Ε

Αποδοχές μελών διοίκησης και διευθυντικών στελεχών και χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων.
Καλομοίρης Νικόλαος
https://apothesis.lib.hmu.gr/handle/20.500.12688/6620

2012-13Χ

Θεσμοί, θεσμική αλλαγή και φοροδιαφυγή.
Μανιάς Ιωάννης
https://apothesis.lib.hmu.gr/handle/20.500.12688/6229

2012-13Χ

Θεσμικές διαφορές και τρέχουσα συστημική οικονομική κρίση
Μανιούδης Μιχαήλ
https://apothesis.lib.hmu.gr/handle/20.500.12688/6129

2011-12Ε

Πολιτισμός και φοροδιαφυγή.
Βροντάκη Στυλιανή
https://apothesis.lib.hmu.gr/handle/20.500.12688/6234
Μέλος ακαδημαϊκών ενώσεων

2023/02 Μέλος Society for the Advencement of Socio-Economics
2018/02

Μέλος Human Development and Capability Association

2018/01

Μέλος International Atlantic Economic Society

Member of the month, September 2021. IAES file.

2000-8/2015

Ερευνητικός εταίρος Centre de Recherche en Développement Economique et Finance Internationale, DEFI/GREQAM, Aix-Marseille University, France.

1999-

Μέλος Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου.

1987-

Μέλος Ελληνικού Οικονομικού Επιμελητηρίου.

RePEc

Συγγραφέας-Μέλος Research Papers in Economics (ενημερώνει για ετεροαναφορές).

ORCID

ORCID Id

Google Scholar

Stamatopoulos Theodoros (ενημερώνει για ετεροαναφορές)
Διδακτορική & Μεταδιδακτορική Έρευνα

2022/07

Social Security Systems and the Greek Sovereign Debt Crisis,
by PhD candidate Dionysios Kyriakopoulos,
National and Kapodistrian Universtity of Athens,
Member of the Supervision Committee.

2022/04

Public-Private Partnerships: factors of economic appraisal,
by PhD candidate Dimitios Papadomanolakis,
University of West Attica, Athens, Greece, Dept. of Accounting and Finance.
Supervisor.

2021/1

Geopolitical aspects in Shipping Indusrty,

by Post-Doctoral Researcher Nikos Deniozos,
University of West Attica, Athens, Greece, Dept. of Accounting and Finance.
Supervisor.
Κοινωνικές παρεμβάσεις

2023

Ημερίδα "Συστήματα Πληρωμών και Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων", με εισηγητές από την ΤτΕ κκ. Σ. Παπαγιαννίδου, Διευθύντρια και Δ. Πιερράκο, στέλεχος της διεύθυνσης συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού και συζήτηση που συντόνισε ο Καθηγητής Θ. Σταματόπουλος, στο Συνεδριακό Κέντρο της πανεπιστημιούπολης 2 ΠαΔΑ/Αρχαίου Ελαιώνα, Σάββατο 10-06-'23/13.00-15.00.

Περίληψη , Φωτογραφίες: , ,

2022/11

Ημερίδα "Δυναμική και Προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας σε ένα Διεθνές Αβέβαιο Οικονομικό Περιβάλλον", με εισηγητή τον Υποδιοικητή της ΤτΕ Καθηγητή Θ. Πελαγίδη, ΠαΠει, και συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με τους Ομότιμο Καθηγητή Γ. Μπήτρο, ΟΠΑ, και Καθηγητή Ε. Θαλασσινό, ΠαΠει, στο Συνεδριακό Κέντρο της πανεπιστημιούπολης 2 ΠαΔΑ/Αρχαίου Ελαιώνα, Σάββατο 19-11-'22/13.00-16.00.

Περίληψη , Φωτογραφίες: , , , , , Video της εκδήλωσης

2022/04 Φιλελευθερισμός: Οικονομική Θεωρία και Πολιτική
Συζήτηση με τον Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Ν.Χιωτίνη φιλοξενούμενοι της "Κοινωνίας Αξιών".
2021/09

Ελληνική εκπαίδευση: Aπαιτείται ομοθυμία ποιότητας και ταυτότητας,
Huffington Post Greece13-9-2021. Για να το κατεβάσετε σε μορφή pdf εδώ.

2021/08

Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας, τώρα.
«… δόξα είναι η ευθύνη της δικής μας αλλαγής…»
,
Huffington Post Greece15-8-2021. Για να το κατεβάσετε σε μορφή pdf εδώ.

2021/04

Η Μετοχή μας στην Ευρώπη και Διεθνώς: Με Ελληνική Πολιτισμική Ταυτότητα,
Huffington Post Greece25-4-2021. Για να το κατεβάσετε σε μορφή pdf εδώ.
Αναδημοσίευση στο ΑΡΔΗΝ, 1-5-2021.

2021/03

Ανάπτυξη δεν είναι η Οικονομική Μεγέθυνση,
Huffington Post Greece, 7-3-2021. Για να το κατεβάσετε σε μορφή pdf εδώ.
Αναδημοσίευση στο ΑΡΔΗΝ, 28-3-2021.

2021/01

Κρίση Covid-19: Πολιτική και οικονομική, προϋποθέτουν φιλοσοφία, όχι του μηδενισμού
Huffington Post Greece, 17-01-2021. Για να το κατεβάσετε σε μορφή pdf εδώ.
Αναδημοσίευση στο ΑΝΤΙΦΩΝΟ, 6-4-2021 και στο ΑΡΔΗΝ, 31-1-2021.

2018

"Making sense of Financialization", 
with Prof. C.Androulidakis, University of Crete,
April 24th, Kamaris' Amphitheatre, Heraklion Main Campus, T.E.I. of Crete. 
Slides (Economics) and Notes (Philosophy) in Greek.

2011b

«The responsibility of the banks in the current economic crisis», ENIMEROSSI the magazine of T.E.I. Crete.

2011a

«Social Security Systems: Trends and Prospects after the Crisis», Chairman of the Conference, Capsis-Astoria Hotel, Heraklion, Crete, 21-1-2011. Proceedings in CD and in MSc Accounting and Auditing website.

2010

«The Graduate Program in Accounting and Auditing, T.E.I. Crete», ENIMEROSSI the magazine of T.E.I. Crete.

2007f

«Geography of the Hellenic external trade of goods», KERDOS, 25-5-2007, p. 54.

2007e

«Deregulation in international trade and economic reforms», KERDOS, 30-3-2007, p. 56.

2007d

«Quality and innovation is the answer in the goods’ market globalization», KERDOS, 16-3-2007, p. 42.

2007c

«Greek external trade pattern», KERDOS, 2-3-2007, p. 38.

2007b

«Competition in the Hellenic exports and targets of competitiveness», KERDOS, 23-2-2007, p. 54.

2007a

«Hellenic government and home businesses leave traditional external markets», KERDOS, 16-2-2007, p. 54.
Διδασκόμενα μαθήματα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  • Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ): «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής», 2004/2-2020/9, 1990/9-1997/8.
   1. Σύγχρονη Πολιτική Οικονομία (+ eclass).
   2. Διεθνή Οικονομικά (+ ERASMUS, + eclass).
   3. Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση (+ ERASMUS, + eclass).
   4. Αγορές συναλλάγματος και συναλλαγές σε συνάλλαγμα.
   5. Διεθνής Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (+ ERASMUS, + eclass).
   6. Μικροοικονομική (+ ERASMUS).
   7. Διοικητική Οικονομική (+ eclass).
   8. Μακροοικονομική (+ ERASMUS).
   9. Εθνικοί Λογαριασμοί-Κοινωνική Λογιστική (+ eclass).
   10. Στατιστική Επιχειρήσεων Ι (+ eclass).
   11. Εφαρμοσμένη Οικονομετρία Ι (+ ERASMUS, + eclass).
   12. Εφαρμοσμένη Οικονομετρία ΙΙ (+ eclass).
   13. Ανάλυση Αποφάσεων (+ eclass).
   14. Επίβλεψη Πτυχιακών Εργασιών.
     
  • Διιδρυματικό, με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ«Λογιστική και Ελεγκτική»,
   1. Σύγχρονα θέματα μακροοικονομικής ανάλυσης και διεθνής χρηματοοικονομική διοίκηση (+ ERASMUS, + eclass).
   2. Φορολογικά Θέματα-Δημόσια Οικονομική (+ eclass).
   3. Στατιστικές και Οικονομετρικές Μέθοδοι (+ ERASMUS, + eclass).
   4. Επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών.
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  • Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) «Ναυτιλιακών Σπουδών», 1994/9-2014/8.
   1. Διεθνή Οικονομικά (+ eclass). 
   2. Επιχειρησιακή Στατιστική (+ eclass).
   Ποσοτικές Μέθοδοι στη Ναυτιλία και στις Μεταφορές (+ eclass).
    
  • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ«Ναυτιλία»,
   1. Διεθνή Οικονομικά.
   2. Ποσοτικές Μέθοδοι στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
   3. Επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών.Διοικητικό έργο

2021-'22 - Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής ΠΜΣ Δημόσια Οικονομική και Πολιτική. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. ΣΔΟΚΕ. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
   
2009-'10 
- 2015-'16

Ιδρυτής και Διευθυντής, του πρώτου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής, ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική. Συνεργασίες με άλλα Α.Ε.Ι. όπως Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με το οποίο τελικά προχωρήσαμε στη μετατροπή του υπόψη ΠΜΣ σε Διιδρυματικό Τ.Ε.Ι. Κρήτης-Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, των ομόλογων Τμημάτων από το ακαδ. έτος 2018- ‘19. Μεταξύ των συνεργασιών με Επαγγελματικούς Φορείς η κυριότερη είναι με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και το αντίστοιχο Ινστιτούτο, όπως και με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, αλλά και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

2010-'11
- 2013-'14

Αναπληρωτής Διευθυντής (Κοσμήτορας) Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

2013-'14
- 2014-'15

Προϊστάμενος (αιρετός) Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

2010-'11
-2012-'13

Προϊστάμενος (αιρετός) Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

2007-’08

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

2006-’08

Επιστημονικός Συντονιστής, υλικού βιβλιοθήκης Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Τ.Ε.Ι. Κρήτης

2006-'07
-2007-'08

Επιστημονικός Συντονιστής (αιρετός), Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Τ.Ε.Ι. Κρήτης, για το σχεδιαζόμενο ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και το ΙΕΣΟΕΛ.

2004-'05
-2007-'08

Διευθυντής Τομέα (αιρετός) μαθημάτων Διοίκησης, Οικονομίας, Νομικών, Ανθρωπιστικών και Πληροφορικής (ΔΟΝΑ) και μέλος Συμβουλίου Τμήματος Λογιστικής, Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Τ.Ε.Ι. Κρήτης.
Επαγγελματική εμπειρία

10/2000 – 3/2004

Διευθυντής Οικονομικών και Ανθρωπίνων Πόρων, ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ Α.Ε., Σταδίου 15, Αθήνα, Ελλάδα.

10/1999 – 10/2000

Οικονομικός Διευθυντής, ΟΤΕ-Ανταλλακτήρια Συναλλάγματος Α.Ε., Σταδίου 15, Αθήνα, Ελλάδα.

7/1996 – 10/1999

Προϊστάμενος Αίθουσας Διαπραγμάτευσης Αξιών (Dealing Room), ΟΤΕΑνταλλακτήρια Συναλλάγματος Α.Ε., Σταδίου 15, Αθήνα, Ελλάδα.
Ερευνητικά Προγράμματα

2004

Operational Programme “Education and Initial Vocational Training” (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), “Reformation of the Undergraduate Program of the Accounting Dept., Τ.Ε.Ι. of Crete”, (2004-08), Project Manager: Prof. F.Voulgari.

1998

Operational Programme “Education and Initial Vocational Training” (ΕΠΕΑΕΚ Ι), “Reformation of the Undergraduate Program of the Accounting Dept., Τ.Ε.Ι. of Crete”, (1998-99), Project Manager: Asst. Prof. J.Tsagarakis.

1997b

Leonardo Da Vinci: «Enhancement of Industrial Employee’s Key-core Qualifications using Distance Learning and Computer Based Training Infrastructure», (1997-‘99) University of Piraeus, University of Antwerp, Erasmus University, National Technological University. Project Manager: Prof. E.Thalassinos.

1997a

Operational Programme “Education and Initial Vocational Training” (ΕΠΕΑΕΚ Ι): “ Reformation of the Undergraduate Program of the Maritime Studies’ Dept., University of Piraeus”, (1997-99), Project Manager: Prof. E.Thalassinos.

1997

Operational Programme “Education and Initial Vocational Training” (ΕΠΕΑΕΚ Ι): Department of Maritime Studies Students’ Training, University of Piraeus, (1997-‘99) Project Manager: Prof. E.Thalassinos.

1997

Fusibility Study: for the Institutional and Operational Modernization of the Greek Port Authority» , Greek Port Authority. (1997-‘98) Project Manager: Prof. E.Thalassinos.

1996

ADAPT: «Telematics and Distance Walking», Informatics Institute of the National Technical University, Research Center of the University of Piraeus, Greek Productivity Center. (1996- ‘98) Project Manager: Prof. Ν.Ouzounoglou.

1996

ADAPT: «New Financial and Managerial Skills for Managers of State Owned Companies», Research Center of the University of Piraeus, National Technical University, Hellenic Telecommunications Organization (HTO), Greek Post Office, German company RKW. (1996-‘98) Project Manager: Prof. E.Thalassinos.

1996

COREM: «The use of Telematics in Logistics», Research Center of the University of Piraeus, TRADEMCO, University of Liege. (1996-‘98) Project Manager: Prof. E.Thalassinos (for the University of Piraeus) and the Maritime Economics and Transportation Institute of Bremen (overall project manager).

1995

EUROSCOPE: «Telematics and Urban Transport in Port Cities», Research Center of the University of Piraeus, ERATOSTHENIS LTD., Greek Port Authority, Municipality of Piraeus, ΙΝΤRΑΚΟΜ S.A., National Technological University. (1995-‘96) Project Manager: Prof. E.Thalassinos (University of Piraeus).

1993

«Dump Management», Municipality of Heraklion - Τ.Ε.Ι. of Heraklion. (1993-‘94) Project Manager: Prof. B.Manios (T.E.I. of Crete).

1989

«Problems and Perspectives in Vinyards of Crete», Geotechnical Chamber, Department of Crete. (1989-‘94) Project Manager: Prof. K.A.Roubelaki-Angelaki.