Επικοινωνία

 

Σταματόπουλος Θεόδωρος
Καθηγητής Οικονομικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Αρχαίος Ελαιώνας, Π.Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω 12241, Αθήνα.

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία
stamth@uniwa.gr  ή  stamth@stamatopoulos.edu.gr 

Τηλέφωνο
210-5381789

Διεύθυνση Γραφείου
Δ316

Subscribe to Επικοινωνία