Επαγγελματικό/Διοικητικό έργο

10/2000 – 3/2004

Διευθυντής Οικονομικών και Ανθρωπίνων Πόρων, ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ Α.Ε., Σταδίου 15, Αθήνα, Ελλάδα.

10/1999 – 10/2000

Οικονομικός Διευθυντής, ΟΤΕ-Ανταλλακτήρια Συναλλάγματος Α.Ε., Σταδίου 15, Αθήνα, Ελλάδα.

7/1996 – 10/1999

Προϊστάμενος Αίθουσας Διαπραγμάτευσης Αξιών (Dealing Room), ΟΤΕΑνταλλακτήρια Συναλλάγματος Α.Ε., Σταδίου 15, Αθήνα, Ελλάδα.

2021-'22 - Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής ΠΜΣ Δημόσια Οικονομική και Πολιτική. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. ΣΔΟΚΕ. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
   
2009-'10 
- 2015-'16

Ιδρυτής και Διευθυντής, του πρώτου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής, ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική. Συνεργασίες με άλλα Α.Ε.Ι. όπως Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με το οποίο τελικά προχωρήσαμε στη μετατροπή του υπόψη ΠΜΣ σε Διιδρυματικό Τ.Ε.Ι. Κρήτης-Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, των ομόλογων Τμημάτων από το ακαδ. έτος 2018- ‘19. Μεταξύ των συνεργασιών με Επαγγελματικούς Φορείς η κυριότερη είναι με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και το αντίστοιχο Ινστιτούτο, όπως και με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, αλλά και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

2010-'11
- 2013-'14

Αναπληρωτής Διευθυντής (Κοσμήτορας) Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

2013-'14
- 2014-'15

Προϊστάμενος (αιρετός) Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

2010-'11
-2012-'13

Προϊστάμενος (αιρετός) Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

2007-’08

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

2006-’08

Επιστημονικός Συντονιστής, υλικού βιβλιοθήκης Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Τ.Ε.Ι. Κρήτης

2006-'07
-2007-'08

Επιστημονικός Συντονιστής (αιρετός), Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Τ.Ε.Ι. Κρήτης, για το σχεδιαζόμενο ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και το ΙΕΣΟΕΛ.

2004-'05
-2007-'08

Διευθυντής Τομέα (αιρετός) μαθημάτων Διοίκησης, Οικονομίας, Νομικών, Ανθρωπιστικών και Πληροφορικής (ΔΟΝΑ) και μέλος Συμβουλίου Τμήματος Λογιστικής, Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

Subscribe to Επαγγελματικό/Διοικητικό έργο